Екип и Работно време

ДГ № 43 „Пинокио“е  детска  градина с целодневна организация на работа  осигуряваща възпитание ,социализация,обучение и отглеждане на децата  от  7,00 до 19,00 часа

през всички работни дни от седмицата.В ДГ № 43  се обучават и възпитават 224 деца, обособени в 8 групи – 4 в централна сграда и 4 във филиална сграда.

Децата се обучават от 16 учители, 1 учител по музика и 10 помощник-възпитатели.
Учителите са с висше образование 95% , защитили са професионално квалификационни степени както следва:

 • І ПКС – 7 учители
 • ІІ ПКС – 3 учители
 • ІІІ ПКС – 2 учител
 • ІV ПКС – 2 учител
 • V ПКС

В ДГ има 2 огняри и 1 работник поддръжка.
Администрацията включва  гл. счетоводител и ЗАС – 1

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ  ДНИ НА ДИРЕКТОР И АДМИНИСТРАЦИЯ :

ДИРЕКТОР : Понеделник  ,Вторник,  Сряда  и     Петък    –  от 08.00 до 16.30 часа

Четвъртък        – от 09.00 до 17.30 часа

Приемни Дни :  Понеделник    – от 08.00 до 10.00 часа

Четвъртък        – от 15.00 до  17.00 часа

Почивка          – от 12.00  до 12.30 часа

 ЗАС :    От понеделник до петък – от 08.00 до 16.30 часа                  

От 1-во до 10-то число на всеки месец – 07.30 до 16.00 часа

Приемно време:   понеделник и сряда – от 9,00 до 10,00 часа

сряда и петък  –  от 15,00 до 16.00 часа

Почивка  – от 12.00  до 12.30 часа

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ   – от понеделник до петък –  от 7.30 до 11.30 часа

 

 

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com