Екип и Работно време

ДГ № 43 „Пинокио“е  детска  градина с целодневна организация на работа  осигуряваща възпитание ,социализация,обучение и отглеждане на децата  от  7,00 до 19,00 часа

през всички работни дни от седмицата.

 • Начален час на сутрешния прием – 7,00 ч.
 • Краен час за изпращане на децата – 18,30 ч.
 • За времето от 6,00 до 7,00 и от 18,30 ч до 19.00 ч .децата се посрещат/ изпращат от помощник възпитател в дежурната група/

В ДГ № 43  се обучават и възпитават деца от 3  до 7  годишна възрст , обособени в 8 групи – 4 в централна сграда и 4 във филиална сграда.

Децата се обучават от 16 учители, 1 учител по музика и 10 помощник-възпитатели  и допълнително по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

1 помощник на учител и 1 помощник възпитател. Учителите са с висше образование 95% , защитили са професионално квалификационни степени както следва:

 • І ПКС – 6 учители
 • ІІ ПКС – 3 учители
 • ІІІ ПКС – 2 учител
 • ІV ПКС – 2 учител
 • V ПКС – 2 учители

В ДГ има 2 огняри и 1 работник поддръжка.
Администрацията включва  гл. счетоводител и ЗАС – 1

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ  ДНИ НА ДИРЕКТОР И АДМИНИСТРАЦИЯ :

ДИРЕКТОР : Понеделник  ,Вторник,  Сряда  и     Петък    –  от 08.00 до 16.30 часа

Четвъртък        – от 09.00 до 17.30 часа

Приемни Дни :  Понеделник    – от 08.00 до 10.00 часа

Четвъртък        – от 15.00 до  17.00 часа

Почивка          – от 12.00  до 12.30 часа

 ЗАС :    От понеделник до петък – от 08.00 до 16.30 часа                  

Приемно време:   понеделник и сряда – от 9,00 до 10,00 часа

сряда и петък  –  от 15,00 до 16.00 часа

Почивка  – от 12.00  до 12.30 часа

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ   – от понеделник до петък –  от 7.30 до 11.30 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

От понеделник до петък  – от 06.45 до 15.15 часа  Почивка 12.30 до 13.00 часа

Приемно време: от 7.30 до 8.30 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ ДНИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Учителите по групи : I-ва смяна   от 7,00 ч. – до 13,30 ч. почивка от 10.30 до 11.00 ч.

II смяна от  12.30 ч. – до 18.30 ч. функционална почивка от 15.00 ч. до 15.15 ч.

Приемно време (консултации с родители) : съгласно утвърден   график

Учител по музика Понеделник- Петък от 8.00 ч. – до 14.30 ч. почивка от 10.30 до 11.00 ч

РАБОТНО ВРЕМЕ  НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Помощник възпитатели:   I-ва смяна – от 06.00 до 14.30 часа 

II смяна – от 10.30 ч. до 19.00 часа

редовна смяна  от 08.00 до 16.30 часа

Почивка – от 13.00 ч. до 13.30 ч.

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com