Екип

В ДГ № 43 „Пинокио“ – Варна се обучават и възпитават 228 деца, обособени в 8 групи – 4 в централна сграда и 4 във филиална сграда.

Децата се обучават от 16 учители, 1 учител по музика и 10 помощник-възпитатели.
Учителите са с висше образование 95% , защитили са професионално квалификационни степени както следва:

 • І ПКС – 7 учители
 • ІІ ПКС – 3 учители
 • ІІІ ПКС – 3 учител
 • ІV ПКС – 3 учител
 • V ПКС –

Имаме 2 огняри, 1 работник поддръжка.
Администрацията ни е – гл. счетоводител – 1 , ЗАС – 1

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com