Информация

Накратко за нас

Отворила врати на 03.05.1950 г. днес ДГ №43 „Пинокио” е привлекателен център за деца и родители. Разположена в кв. Аспарухово, в близост до морския бряг на 500 м. от крайбрежния залив и парк „Детски свят” и разполага с две сгради: централна и филиал – с 8 групи. Всяка сграда има собствен двор с богата растителност, дървени еко-кътове, Алея  на здравето, спортни уреди и съоръжения за игра и отдих сред природата, Миниполигон със светофарна уредба.

За  децата се грижат 17 педагози, 95% са с висше образование и 95 % със квалификационни степени и специализации. Децата се обслужват и от 10 служители помощен персонал, лекар, две медицински сестри, логопед, ресурсен учител.

Приоритети на детската градина:

 • Гражданско образование и Подготовка за училище
 • Екологично, здравно, туристическо поведение и култура. Безопасно движение на улицата.
 • Общуване с изкуството /музика, литература, изобразително изкуство, творчество и изява на децата/
 • Работа в екип, постоянно експериментиране, търсене и прилагане на нови техники и технологии на педагогическо общуване и взаимодействие с децата, а също и нестандартни техники  и модели  за  работа с природни, морски и  отпадъчни материали.
 • Партньорски взаимоотношения с родителската общност, неправителствените организации и институциите.

Цели

Утвърждаване на детската градина като център на възпитателна, образователна, културна, здравна, физическа, екологична дейност чрез разгръщане на творческия потенциал и компетентност на педагогическия екип гарантиращ хармония, култура на поведение, творческа самоизява и развитие на детската индивидуалност.

 Международни проекти, по които работи ДГ №43 „Пинокио”- град Варна:

 Програма„ЕКО УЧИЛИЩЕ” на Европейската фондация   за екологично  образование” и  Програма „УЧИМ  ЗА ГОРАТА”.

От 2002 г. ДГ № 43 „ПИНОКИО” – ВАРНА  е  Носител на Зелен флаг по програмата- Еко училище  и Учим за  гората.

НОМИНИРАНА Е С  26 Международни  сертификати за високи постижения в екологичното възпитание и  образование на децата .

По Програма „УЧИМ ЗА ГОРАТА”- координатор: Българско движение „Син флаг”. Междунордни  екологични  проекти  по темите: „Законите на гората”, „Митове за гората”-2002г.; „Гората в нашата страна”-2003г.; „Птиците и тяхната миграция”-2004/05г.; „Горските пожари и борбата срещу тях”-2005/06г.; „Био-енергия от дървесина”-2007г. , „Промените в климата и влиянието върху гората”. 2010 г.- 2011 г.

 • Национален проект-конкурс „За чиста околна среда”- почистване, озеленяване и възстановяване на каменна чешма – МОСВ 2005/06 г.
 • Регионален проект за озеленяване на дворовете с вечнозелени растения. /2006 г./
 • Проект „Спести колкото можеш повече СО2”на програма ФАР, АКСЕС 2000/04 на Европейската комисия съвместно с ОЦОСУР. /2004/
 • Проект „Зелени сгради”-2003г. на Регионален център за Централна и Източна Европа съвместно с ОЦОСУР.
 • Проект Младите родители и техните деца за чиста околна среда”-2007г съвместно с дирекция „Младежки дейности и спорт”- Община Варна.
 • Проект: „В приказния свят на куклите-пътешествие зад кулисите” съвместно с Куклен театър Варна и актьора Христо Колев от Куклен  театър – Варна 2007 год..
 • Проект „Тетрална работилница – в чудния свят на приказките” и  актьора Свилен Стоянов от ДТ „Стоян Бъчваров” – Варна – 2008  год.
 • Проект „Децата и родителите  по Алеята на здравето” 2008 г.съвместно  с ДМДС – Община Варна .
 • Европейски проект „Училище на две скорости” – ком. 1” Без звънец” – 2009 г.на Европейски социален фонд, оперативна програма ”Развитие на човешките  ресурси”2007-13г.
 • Общински проект ”Аз успявам” и Общинска програма ”Добър  естетичен вид и  комфорт” – 2010 г.2011,2012  г.
 • Проект – Българската шевица  традиция, приказка, легенда – 2009 г.
 • Проект на  Националната  асоциация  Професионална подготовка и квалификация 2014-2015 г. Инициативи  за  пътна  безопасност   във детската  градина. Спокойни  си  играем, защото  правилата за  безопасност знаем.
 • Проект по Програма  „Учим за  гората” – „Да  поправим  глобалното  затопляне, промените в климата  международната година   горите”.  2012/2013 г.
 • Зелена инициатива – МИЛИАРД И  ЕДНО  ДЕЙСТВИЯ В ЗЕЛЕНО – 2012, 2013  г.
 • Международен Еко  Проект „Ползи и  услуги от гората” по  Програма  Учим за  гората  с  координатор  Движение „Син Флаг” 2012 г.,2013 г.
 • Българско движение  Син  Флаг PROEKT BG05647 „Училищна  мрежка  на  Програмите  Екоучилища  и  учим за  гората – модел за  успешно  сътрудничество за  усктойчиво  развитие , опазване на оклната среда и екологично образование” 2014-2015 г.
 • Проект „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И  АЗ  УЧАСТВА” – Национална  кампания  „ЗА  чиста  околна  среда-  2013 г., 2014 г.“  на  МОСВ  и  ПУДОС ПРОЕКТ  ЕКОЦЕНТЪР  ЗА  ИГРА И  ОБУЧЕНИЕ  НА  ОТКРИТО.
 • Проект на  Българпско  движение  Син флаг „ДА НАМАЛИМ  ОТПАДЪЦИТЕ”- 2013/2014  г. Международен  проект „Litter Less  в партньорство  с Програма  Еко  Училище и  Фондация Wrigler
 • Хепанинг Международен ден за защита на животните  и почистване  на  природните  аркове – трите  Екоучилища  в кв.Аспарухово  –  ЦДГ № 12, ОУ „Христо  БОТЕВ”  и  ОУ „Капитан  Петко  Войвода”.
 • Екообразователна практика „Да  опазим  природата всички заедно  малки и  големи  от рецикслиране на хартия в лабораторна среда  до създаване  на хартия  за  изобразителни  дейности  и  пана – 2013 г. съвместно  ЦДГ № 12  и  ОУ  Христо  Ботев – Варна.
 • Кампания „Лист по лист” Обществена инициатива на  ОЦОСУР  Варна. Събрани са 1700 кг. хартия и спасени  30 дървета. Предай  хартия  – спаси  дърво!
 • Еко Кампания „Да  засадим  дърво  за  МИР” -2014 г. Световна  инициатива  на ООН  за  мир
 • Изработване на еко КОД  НА ЦДГ № 12  и номинирането  му  с награда.
 • Благотворителен проект – „Пластмасови капачки събери  и на  хора в нужда  помогни” – с рециклираните  капачки  да бъдат закупени пособия в помощ на  инвалиди.
 • Европейска схема „Училещен плод” за  здравословно и  рационално хранене на децата  и ежегодно  провеждане на  Хепанинги „Със  здравословните храни  здрав и силен  ти  расти” от 2010  г.

Награди:

 • Награда „Варна”-1999г.за г-жа Ваня Димова / старши учител в ДГ / – Номинация на Синдиката на българските учители „Учител на годината” в  България-2003г и 2006 г. и  два пъти носител на Почетно звание „Неофит Рилски“ на МОН.
 • Награда „Варна”-2003г. на педагогически екип на ДГ №43 „Пинокио”-Варна за високи постижения на педагогическия  колектив в  предучилищното  възпитание.
 • Награда „Варна”-2006г. на г-жа Р. Крумова /ст.учител по музика/ за високи постижения в образованието на децата по музика.
 • Международни сертификати за участие в „Пролет в Европа” – идеите движат  Европа за 2009 г. и 2008 г. – Европейска година на  Международен  диалог – наградена Радостина Крумова – учител  за участие с клипове за инициативите проведени в  ДГ № 43.
 • Грамота от Изпълнителния комитет на Синдиката на учителите „Учител на годината-2009” в ХІІ национален конкурс на СБУ направление Директор – за Теменужка Иванова – Директор на ЦДГ № 12  и почетно отличие  „Неофит Рилски” на МОН -2009 г.
 • Грамота на ИК на СБУ, на  Председателя на СБУ за Румяна Атанасова в ХІІ Конкурс  „Учител на годината – 2009 г. и  Почетно  отличие „Неофит Рилски”.
 • Грамота на Клуб Отворено общество – Варна, годишни награди за  принос в образованието  на  Теменужка Иванова – Директор на ДГ № 43 –  2010 г.
 • 3 – Международни  екологични  сертификати на  директора  Теменужка  Иванова за високи постижения  на ДГ № 43 в областта на екологичното  образование и възпитание  на децата – 2012, 2013, 2014 г.
 • Награда „Варна – 2021 г. на г-жа М.Пенева  /старши учител в ДГ / за високи постижения в образованието на децата и  новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на пандемия

Педагогическият екип на ДГ №43 „Пинокио” дарява безрезервно любовта си към най-малките, защото светлината в техните очи чертае пътя на бъдещето ни!

 

 

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com