РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

На 15 май 2024 г. във Варна се проведе II Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности в детските градини. Форумът се организира от Детска градина №46 „Горска  приказка“ в партньорство с Община Варна и РУО-Варна по повод 80 годишния юбилей на детското заведение. Темата е „Традиционни и иновативни подходи при създаването на приобщаваща среда в детската градина. Фактори, влияещи върху усвояването на ключови компетентности при деца със специални образователни потребности.“

Конференцията се провежда за втора поредна година. В нея ще се включиха  представители на образователни и социални институции, местна власт и неправителствени организации. Участваха експерти от детски градини, училища и университети от различни градове. Добри практики представиха също и организации, които пряко работят с деца с увреждания, забавяне в развитието и обучителни трудности- детски градини със специални групи за деца със СОП като ДГ „Горска приказка“, Центровете за специална образователна подкрепа във Варна, и Добрич, Карин дом, Фондация „Радост за нашите деца“, Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ в квартал „Аспарухово“, детски градини в които се обучават деца със специални потребности и др.

Старши учителите М.Пенева, И.Томова и М.Дончева от ДГ „Пинокио“ преставиха добри практики от своята работа с деца със специални потребности на тема Адаптиране на учебното съдържание спрямо индивидуалните потребности на деца със СОП. Арт терапии подходящи за деца със СОП и приложими в детската градина“. Те споделиха, че същността на адаптацията е в приспособяването на учебно-възпитателната среда в детската градина към нуждите на детето с цел пълноценното му включване в процеса на възпитание и обучение. С презентиране на снимки и видео клипове те показаха своят опит в организирането и провеждането на практикуми за адаптиране на учебното съдържание по всички направления в детската градина.

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com