БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Актуализираният План за действие по БДП за 2021г. е качен в раздел „Документи“ на сайта на ДГ №43 „Пинокио“. Той е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030г., План за действие 2021-2023г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com