СЪОБЩЕНИЕ

На   основание   Решение № 325  на  Министерския  съвет  от  14  май/2020 г.  за  извънредната  епидемична  обстановка в страната  и  писмо  № 9105-225/03.07.2020 г.  на  Министъра на  образованието  и  науката  за  ПРОМЕНИТЕ във  въведените  Мерки  за  организиране  дейността в детските  градини, считано  от 1  юли 2020 г.  се  изменят  вътрешните правила  за  организиране  на дейностите  на  ДГ № 43 „Пинокио“ – Варна  след  възстановяване  приема на деца  в  условията   на   COVID 19  както  следва:

                 Със  заповед на  директора № 365 от 06.07.2020 г.   се  добавя  следния   текст: „Когато в детската градина  има  две  групи, в които  посещаемостта  на децата  е  под 8   и  няма  постъпили  заявления  от други  родители  за подновяване  присъствието на  децата им в детската градина,  е  допустимо  групите да  бъдат  слети“.

                           УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ

 За  периода  от 13.07.2020  г.  до  31.07.2020  г.   в  ДГ № 43 „Пинокио“ – Варна –

 Ще    бъдат   слети    втора  „а“ гр.  и  втора  „б“ гр. считано  от 14.07.2020 г.

При  настъпили  промени  в броя  на децата в групите ще   Ви   уведомим  своевременно!

13.07.2020 г.

Директор на  ДГ № 43 „Пинокио“ – Варна   – Ж.Хинтоларска

 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com