Обществен съвет

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО“

Вътрешните правила уреждат условията и реда за организацията, устройството и дейността на обществен съвет ДГ  – орган за подпомагане и граждански контрол. Същите са разработени съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища.

 1. Създаване и устройство
 2. Общественият съвет към ДГ № 43 „Пинокио“ се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и четирима представители на родителите на деца от детската градина.
 • Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината – първостепенен разпоредител с бюджет.
 • Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите, като се спазват условията на избор посочени в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища…

         Състав на Обществения съвет

            /определен със Заповед № 089/ 19.12.2022 г./

Председател – Кристина Казакова

Членове:

 1. Елица Колева
 2. Галина Георгиева
 3. Мария Демерджиева
 4. Плолина Костадинова – представител на Община Варна

Резервни членове:

 1. Нина Станева
 2. Красимира Ангелова
 3. Събина Димитрова
 4. Мариела Вълчева
 • ДГ № 43 „Пинокио“

  гр. Варна
  кв. Аспарухово, жк „Дружба”

  Телефони:
  052/370 697 - Директор
  052/370 700 - ЗАС
  E-mail: pinokio_50@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com